Spelet Räddningsvärk

“Det går inte att vara homosexuell och jobba inom räddningstjänsten – Mångfald är viktigt för räddningstjänstens utveckling -Vilken betydelse/roll har män för jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten?”

Använd spelet Räddningsvärk för att reflektera och diskutera normer och värderingar. Det är Halmstad räddningstjänst som har tagit fram spelet som bygger på erfarenheter inom räddningstjänsten och på fakta om jämställdhet, mångfald och normkritik. Syftet är att reflektera kring våra normer och värderingar, men också att öka våra kunskaper och hitta utvecklingsområden och nya idéer för fortsatt arbete.

Beställ spelet på magnus.wijk@halmstad.se eller tina.nordlund@halmstad.se