Tillsammans kan vi förändra

NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna.

 

Nätverket Jämställd Räddningstjänst

 • Vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte.
 • Öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog och samverkan.
 • Skapa opinion och påverka räddningstjänster och myndigheter.
 • Inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhetsområde.

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Alla räddningstjänster kan bli jämställda genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete. Vi är övertygade om att en jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att vi ska nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

Idag är det inom samhällets allra flesta områden en självklarhet att sträva efter allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla delar av livet. Räddningstjänsten har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade, både bland brandmän och chefer. Du hittar aktuell statistik på msb.se/mangfald

Ett viktigt verktyg är jämställdhetsintegrering, det vill säga att jämställdhetstanken finns med i varje led och beslut i en organisation, såväl i det interna arbetet som i den externa servicen.

Nätverket drivs från och med 2015 som en förening, där medlemsorganisationerna årligen väljer en styrelse. Medlem i NJR kan vara räddningstjänster och organisationer som arbetar med räddningstjänstfrågor.

NJRs medlemmar

NJR består av drygt 80 räddningstjänster samt MSB, SKL och Sobona. 
Huvudansvaret (sekretariatet) för att driva NJR:s utveckling framåt skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster.

 • 2014 Räddningstjänsten Syd,
 • 2015  Södertörns brandförsvarsförbund
 • 2016 Räddningstjänsten Östra Götaland.
 • 2017 Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • 2018 Brandkåren Attunda.
 • 2019 Räddningstjänsten Storgöteborg
 • 2020 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • 2021 Räddningstjänsten Väst