Tillsammans kan vi förändra

Vi menar att alla räddningstjänster kan bli jämställda och mer inkluderande genom ett systematiskt och målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi är övertygade om att en jämställd och inkluderande räddningstjänst är en förutsättning för att vi ska nå ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

 

Nätverket Jämställd Räddningstjänst

NJR har till uppgift att synliggöra den ojämställdhet som råder och främja jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Sveriges räddningstjänster genom att:

 • Vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte.
 • Öka intresset för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
 • Inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.
 • Samverka och samarbeta med andra aktörer.

Om oss

NJR består av 130 räddningstjänster samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona . 
Huvudansvaret för att driva NJR:s utveckling framåt skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster.

NJR verkar för en jämställd och inkluderande räddningstjänst med en arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.

För mer statistik och forskning om jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten msb.se/mangfald

 

Räddningstjänster som haft värdskapet för NJR

 • 2014 Räddningstjänsten Syd,
 • 2015  Södertörns brandförsvarsförbund
 • 2016 Räddningstjänsten Östra Götaland.
 • 2017 Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • 2018 Brandkåren Attunda.
 • 2019 Räddningstjänsten Storgöteborg
 • 2020 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • 2021 Räddningstjänsten Väst
 • 2022 Uppsala brandförsvar
 • 2023 Räddningstjänsten Kiruna