Aktiviteter 2021

Här ser du planeringen för aktivisterna 2021 med reservation för förändringar på grund av de rådande omständigheter kring covid- 19. Håll utkik här, uppdateras efterhand!

Aktiviteter 2021

27 april
Styrelsemöte

18 maj
Årsmöte

26-27 maj
Försvarsmaktens webbutbildning om likabehandling - FULLBOKAD

25 augusti
Styrelsemöte

13-14 oktober
Försvarsmaktens webbutbildning om likabehandling - FULLBOKAD

23 november
Styrelsemöte