Konferenser

På grund av rådande omständigheter kring Covid- 19 kommer alla konferenser att skjutas fram. Håll utkik här, nya datum kommer!

Konferenser

27 februari
Brandbefälskonferensen, Helsingborg

28 maj
Brandkonferensen Kalmar

27-28  augusti
Sydlänskonferensen

22 september
Skadeplatskonferensen, Uppsala

21 oktober
NJR-konferens, Helsingborg