Tillsammans kan vi förändra!

Räddningstjänsten ska vara för alla. Det tjänar både du och dina kollegor på. Genom att förändra små saker i din vardag kan du göra stor skillnad för många. Här finns tips och hjälpmedel för dig som vill skapa en bättre räddningstjänst.

"Rått men hjärtligt"
- En räddningstjänst för alla?

Har vi några problem? Vågar vi se och ta i dom ? Vems är ansvaret?
….frågorna är många!
Se filmen!

Börja förändra

Nätverket Jämställd Räddningstjänst

NJR verkar för en jämställd och inkluderande räddningstjänst med en arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar för en räddningstjänst som levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.

Läs mer