Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar, ordförande

Jan Sjöstedt, Räddningstjänsten Väst

Hanna Sälgfors, Räddningstjänsten Kiruna

Per Silverliden, Medelpads räddningstjänstförbund

Adjungerade

Mona Ekerot Holtz, Uppsala brandförsvar, sekreterare

Annika Lindqvist, MSB

Ola Mårtensson, MSB