Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

Magnus Wijk, Räddningstjänsten Halmstad, ordförande

Hanna Sälgfors, Räddningstjänsten Kiruna

Elisabeth Samuelsson, Uppsala brandförsvar

Robert Strid, Gästrike räddningstjänst

Per Silverliden, Medelpads räddningstjänstförbund

Adjungerade

Annika Lindqvist, MSB

Ola Mårtensson, MSB

Peter Risholm, Räddningstjänsten Halmstad

Magnus Ramström, Räddningstjänsten Halmstad