Tidigare projekt för ökad inkludering

Tre projekt för ökad inkludering

Genom åren har flera räddningstjänstorganisationer haft olika mindre och större projekt för att öka jämställdhet och mångfald, bli mer inkluderande och motverka diskriminering. Tre av de mest omfattande projekten kan du läsa om nedan.

En brandstation för alla
Projektet bedrevs av Räddningstjänsten Syd under åren 2010-2015, med ekonomiskt stöd från MSB.
Rapport
Slutrapport

Självklart!
Brandkåren Attunda, Norrtälje räddningstjänst och Södertörns Brandförsvarsförbund genomförde projektet mellan januari 2012 och juni 2014. Det fick ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden.
Slutrapport
Kort film om projektet Självklart!

Kunskap äger
Räddningstjänsten Halmstad bedrev detta projekt mellan maj 2016 till maj 2019. Även detta projekt fick ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden.
Slutrapport från Sweco
Slutrapport till ESF